News


Rob Baltussen received the 'Biomedical Sciences Teacher of the year award’ for the 3rd year biomedical students

30 JUNE 2014

Recent is Rob Baltussen door studenten gekozen tot docent van het jaar bij BMW (Biomedische wetenschappen). Geroemd werden zijn bereikbaarheid voor studenten, zijn vermogen tot luisteren en goed reageren op feedback. Maar Rob deed het niet allemaal alleen: gedurende het blok werd hij bijgestaan door een team van docenten die, door hun eigen ‘drive’ veel studenten enthousiast hebben gemaakt voor zowel ‘international health’ als de BMW in het algemeen en de mogelijkheden na de studie. Ook kwam naar voren hoe leuk en leerzaam de studenten het vonden om op studiereis te gaan. Het bezoek in december 2013 aan de WHO in Genève (inclusief zeer geslaagd sociaal programma) maakte veel enthousiasme bij de studenten los! Kortom: Rob wordt door de studenten gewaardeerd als een enthousiast docent die een inhoudelijk goed en ontzettend leuk BMW-3 blok heeft gecoördineerd.

 Back to overview